2019-03-26 01:09:19 | Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/rapidsil/public_html/framework/classes/database.php(1) : eval()'d code on line 1
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 72
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 73
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 85
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 86
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 92
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 93
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 99
2019-03-26 01:09:19 | Notice: Trying to get property of non-object in /home/rapidsil/public_html/page/classes/controller/default.php on line 100 Rapidsil
Rapidsil System Kft.       3580 Tiszaújváros, Lévai J u 10.       +36 30 653-7063       info[kukac]rapidsil.hu

Energetikai tanúsítás

Energetikai tanúsítvány elkészítése!

2012 Jan. 1-től kötelező minden új és használt ingatlan eladáshoz, bérléshez energetikai tanúsítványt kiállítani.

- KÉRJEN AJÁNLATOT -


Mi az energiatanúsítvány?

Az épületek energiafelhasználása különösen fontos helyet foglal el az ország gazdasági mérlegében és a családok pénztárcájának alakulásában. Az energiapazarlás, a hihetetlen fűtési- és elektromos áram költségek, az energiaárak folyamatos, drasztikus növekedése, a környezetszennyezés fokozódása a legfelsőbb szinten is beavatkozásra késztette a döntéshozókat. Ezért 2002-ben az Európai Únió is direktívában írta elő új, magasabb követelmények bevezetését, új számítási módszerek kidolgozását, így az energiafogyasztás és környezetszennyezés csökkentését.

A Magyar Köztársaság kormánya a fentiek alapján két alapvető jogszabályt alkotott:

•     az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM, rendeletet, amely a számítási módszereket egységesítette,

•     és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amely pedig a energetikai tanúsítás módszereit rendezte egységes szerkezetbe.

Az energetikai tanúsítvány az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát.

2009. január 1. napját követően a 176/2008 (XII.31.) Korm. rendelet hatálybalépésének köszönhetően minden ezt követően indult építésügyi engedélyeztetési eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építési engedéllyel megvalósuló új épület építésekor - legkésőbb a használatbavételi engedély benyújtásáig - el kell készíttetni az épület energetikai tanúsítványát.

Bevezetésével alapjaiban változik meg az ingatlanvásárlás és forgalmazás eddig kialakult szokásrendszere, hiszen mind a vevőnek, mind pedig az eladónak elemi érdeke lesz, hogy az épület minél jobb besorolású energetikai tanúsítvánnyal rendelkezzen. Tekintettel erre a használt ingatlanok tulajdonosai is érdekeltek abban, hogy az Ingatlanra mielőbb energiatanúsítványt szerezzenek, hiszen e nélkül nehezen vagy egyáltalán nem mérhető fel az ingatlan jelenkori piaci értéke. Ebből következik, hogy már a

 Mentse el szakértőnk névjegyét a QR-kód leolvasásával!


hitelintézetek általi hitelbírálat egyik alappillére is az energetikai tanúsítvány.

2009. január 1-től az új épületek energiatanúsítása már kötelező a használatbavételi engedély megszerzéséhez!

2012. január 1-től az energetikai tanúsítvány meglétét kiterjesztették a következő esetekre:

a) új épület építése;

b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)

- ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

- egy évet meghaladó bérbeadása;

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Az energetikai tanúsítás nemcsak egy okirat beszerzése, hanem lakásának, házának minősítő irata is egyben. Ha időben megvizsgáltatja, tanúsíttatja ingatlanját, nem érheti meglepetés a későbbi, kötelező eljárás esetén.

Amennyiben Ön eladó, bérbeadó akkor Önnek valószínűleg szüksége lesz az ingatlanához tartozó energiatanúsítványra (vagy más néven lakás zöldkártyára), amely 2012-től jogszabály szerint is részét kell képezze a legtöbb épület, ház és lakás adásvételi vagy bérbeadási folyamatának.

Mire szolgál az energetikai tanúsítvány?

Az energiatanúsítvány megmutatja, hogy ingatlanunk milyen energetikai besorolással rendelkezik.

Az EU irányelve, hogy a jövőben az épületek döntő többsége A és A+ besorolású legyen. Ennek a célja a környezetvédelem és az energiatakarékosság, a lakosság energia-fogyasztásának a gazdaságosabbá tétele.

Az érvényes magyar jogszabályok szerint minden új épületnek legalább C osztályú besorolásúnak kell lennie. A lakosság számára is hasznos, ha minél jobb besorolású ingatlanban laknak, hiszen minél nagyobb egy épület energiahatékonysága, annál kevesebb lesz a várható rezsiköltség.

Épületek energetikai besorolása (energiagazdaságossági szintek)

Az alábbi táblázat az épületek (vagy önálló rendeltetési egységek – pl. lakás, iroda) energetikai besorolásait tartalmazza. Az új építésű ingatlanoknak Magyarországon legalább C osztályúnak kell lenniük (néhány kivételtől eltekintve), hogy kiadható legyen rájuk a használatbavételi engedély.

A tanúsítvány a fent látható skála szerinti energetikai osztályba sorolja az adott ingatlant. A skála a legkedvezőbb „A+" kategóriától a leggyengébb „I" kategóriáig terjed. A „C" kategória az, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített energetikai követelményeknek. Ezt a követelményértéket a 7/2006 TNM rendelet határozta meg.

Amennyiben a lakás üzemeltetéséhez, azaz a fűtéshez, hűtéshez, vízmelegítéshez több energiára van szükség, mint amit az aktuális műszaki követelmények előírnak, akkor e „C" kategória alá (D-I kategória) kerül az ingatlan, ha kevesebbre, akkor (A+, A, vagy B) besorolást kaphat.

Az I. követelményszint előírja, hogy az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezője ne haladja meg a megkövetelt értéket.

A II. követelményszint előírja, hogy az épület fajlagos hőveszteség-tényezője ne lépje túl a felület/térfogat viszony függvényében megszabott határértéket.

A III. követelményszint feltétele, hogy az összesített energetikai mutató ne legyen nagyobb, mint a rendeltetés és a felület/térfogat viszony függvényében megállapított érték. A szabályozás lehetőséget ad egyszerűsített és részletes számítás végzésére. Ezek nem különülnek el mereven egymástól, egyes pontokon lehetséges az átjárás közöttük.

Egy energiatanúsítvány felépítése:

tartalmazza:

  • Megrendelő neve, címe, székhelye.
  • Ingatlan pontos címe, helyrajzi száma.
  • A tanúsító neve, címe és a Mérnök vagy Építész Kamara által nyilván tartott jogosultsági száma.
  • Az összesített energetikai jellemző értéke – azaz a lakás elvi energiaigénye éves szinten egy négyzetméterre, azaz KWh/m2-ben megadva.
  • A tanúsítványon szerepel egy összehasonlítási érték is, szintén kWh/m2-ben, ami megmutatja, hogy mennyi lenne az új szabványok alapján elfogadott elvi energiafogyasztás.
  • Százalékban megadva, hogy az épület elvi fogyasztása mennyiben tér el a követelménytől. 100% feletti értéknél lakásunk több energiát igényel az üzemeltetéshez, mint amit az új építésű lakásokra vonatkozó aktuális műszaki szabványok előírnak. 100% alatti értéknél, a követelményértékeknél alacsonyabb energiafogyasztású, azaz jobb besorolású lesz az épület.
  • A hűtőszekrények, mosógépek címkézéséhez hasonlóan „A+"-tól „I" kategóriáig energetikai osztályba sorolják az ingatlant, ahol az „A+" a legjobb, az „I" a legrosszabb kategória.
  • Az energiaosztályt skálán bemutatva.
  • Ha a tanúsított épület nem éri el a C kategóriát, akkor korszerűsítésre és hatékony üzemeltetésre vonatkozó javaslatokat.
  • A kiállítás dátuma és a tanúsítványt készítő hiteles aláírása.

Tanúsítvány készítése

Új lakásoknál a használatbavételi engedély kiadásának feltétele a hivatalos energetikai besorolás megléte, tehát új lakás vásárlásakor az energiatanúsítvány kötelező kellék, ami nélkül nem szabad és nem is érdemes tárgyalni.

Használt lakásoknál a regisztrált szakembernek helyszíni szemlét kell tartania ahhoz, hogy felvegye mindazokat a műszaki adatokat, amelyek alapján elvégzi az energetikai besorolást. A szakember felméri például, hogy miből épült a ház, milyen az alaprajza, milyen vastagok a falak, milyen a hőszigetelés, milyen a nyílászárók állapota, milyen típusú és mennyire korszerű a fűtési rendszer, stb.

Energiatanúsítvány megrendelésekor segíthetjük a tanúsító munkáját azzal, hogy – amennyiben megvannak – előkészítjük a ház vagy a lakás építési terveit, alaprajzát, a korábbi felújítások tervrajzait, műszaki dokumentációját.


Kérdése van?